ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT
a Berencsi Attila által működetett weblaphoz és közösségi oldalakhoz

ADATVÉDELMI ÉS JOGI NYILATKOZAT
a Berencsi Attila által működetett weblaphoz és közösségi oldalakhoz

Hatályos: 2010. január 1-től visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK
1. AZ ÜZEMELTETŐ NEVE
Az üzemeltető neve: Berencsi Attila
2. AZ ÜZEMELTETŐ ELÉRHETŐSÉGE :
E-mail: berencsiattila1@gmail.com
Web: www.attilaberencsiartman.com

3. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT KÖZÖSSÉGI OLDALAK
Jelen jognyilatkozat vonatkozik a BERENCSI ATTILA által működtetett valamennyi weblapra és közösségi oldalakra, amelyeket az alábbi felsorolás tartalmaz. A weboldalak böngészésével a felhasználó kijelenti, hogy jelen jognyilatkozatot ismeri és feltételeit elfogadja.

Weboldal: http://www.attilaberencsiartman.com/
(A weboldal tárhelyszolgáltatója: DiMa.hu Kft.
Székhelye: 4026 Debrecen, Borz u. 1. fsz/2,Telefon: 06-52-322-121 ,Email: info@dima.hu)
Facebook profil: https://www.facebook.com/Beri-Ary-Berencsi-Attila-126033517413171/?ref=hl
Google profil: https://plus.google.com/u/0/+AttilaBerencsi/about
Youtube csatorna : https://www.youtube.com/user/csimpifalat
Pinterest profil: https://hu.pinterest.com/attilaberencsi3/
Soundcloud profil: https://soundcloud.com/berencsi

II. JOGI NYILATKOZAT, WEBLAP –ÉS KÖZÖSSÉGI OLDALAK FELHASZNÁLÁSA, KÖTBÉR
4. A FELHASZNÁLÓ HOZZÁJÁRULÁSAI
4.1. A jelen weblap-és közösségi oldalak böngészésével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap és közösségi oldalak üzemeltetőjének, Berencsi Attilának (továbbiakban: üzemeltető vagy szerző) a szellemi termékét képező tartalmakat olvassa, hallgatja és szemléli, kizárólag saját személyes információ szerzésére használja fel.
4.2. A weblap és közösségi oldalak üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá a közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan vagy nagymértékben hasonló módon történő olyan átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához, amelyen az üzemeltető szerzőségét nem tüntetik fel. A jelen feltételek tudomásulvételével a felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jogi szabályozásnak és a weblap üzemeltető cég székhelye szerint hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

5. KÖTBÉR A JOGELLENES HASZNÁLATÉRT
5.1. Az I./3. pontban felsorolt weblap és közösségi oldalak teljes, grafikus és zenei tartalma, a videók és a szerző bármely szellemi tulajdona vagy terméke szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és BERENCSI ATTILA szerző jogtulajdonát képezik.
5.2. A weboldalak mindennemű tartalmának engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása tilos, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. A weblap és közösségi oldalak tartalma csak abban az esetben használható fel bármilyen formában, ha ahhoz a szerző (BERENCSI ATTILA) írásbeli hozzájárulását adta.
Ilyen esetekben a szerző neve (BERENCSI ATTILA / BERI ARY) és a forrás (az adott weblap és/ vagy közösségi oldal címe) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalom-részlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

5.3. Amennyiben a weblap és/ vagy közösségi oldalak tartalmát harmadik személy vagy cég, közösségi oldalán, honlapján, nyomtatott és/vagy virtuális médiumokban, vagy bármilyen más írott, nyilvánosan előadott vagy kiállított formában ,továbbá rádióban, koncerteken,televízióban, ingyenes vagy fizetős letöltő oldalakon, haszonszerzés céljából felhasználja , a weblap vagy közösségi oldalak üzemeltetőjének (BERENCSI ATTILA) engedélye hiányában, bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli, másolt oldalanként,festményekként,képenként, zeneszámonként vagy videónként napi 100.000 Ft + ÁFA, azaz napi egyszázezer magyar forint + ÁFA összegű kötbért számláz a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes szerzői tartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget, képet,festményt, zeneszámot. Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.
6. AZ INGYENESEN LETÖLTHETŐ TARTALMAK FELTÉTELEI,AZOK ELFOGADÁSA ÉS A SZELLEMI TULAJDONOS JOGAI.
6.1. Az I./3. pontban felsorolt weblap és közösségi oldalakon történő bárminemű ingyenes tartalom letöltése a feltételek kifejezett elfogadását jelenti.
7. SZERZŐI JOGOK, KÖTBÉR
7.1. A web és közösségi oldalakon található, szövegek,festmények,képek, zeneszámok videók vagy bárminemű tartalom amely BERENCSI ATTILA alkotásait tartalmazza szerzői jogvédelem alatt állnak. A tartalmak BERENCSI ATTILA jogtulajdonát képezik. A tartalmakról tilos másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, felhasználni,részben vagy egészben közzétenni, saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján, amelyhez a szerző illetve a jogtulajdonos előzetesen nem járult hozzá, és amelyen szerzőségük nem került feltüntetésre. Másolat, átdolgozás, a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, haszonszerzés céljából történő értékesítés, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori árának kettőszázszorosát tartozik azonnali hatállyal megfizetni a jogtulajdonosnak, első írásbeli felszólításra, az abban foglalt 3 vagy legfeljebb 8 napos határidőn belül.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
8.A SZERZŐ SZEMÉLYISÉGI JOGAINAK ÁLTALÁNOS VÉDELME
8.1 Az I./3. pontban felsorolt weblapon és közösségi oldalakon, a weblap és közösségi oldalt üzemeltető szerző -BERENCSI ATTILA / BERI ARY – szakértelmének megkérdőjelezését, negatív színben történő feltüntetését, jó hírnevének megsértését, becsületsértését, rágalmazását vagy valótlan információk közzétételét, továbbá ha jogosulatlan személy vagy cég a szerző nevében vagy nevével eljár, visszaél, a Polgári Törvénykönyv 2013 évi V. törvény szabályozza.

9. ILLETÉKESSÉGI NYILATKOZAT
9.1. A jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozatban nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.
9.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a SZERZŐ székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.